e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia dotyczący leczenia stomatologicznego 2010-12-09


Ministerstwo Zdrowia skierowało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia zmieniającego w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Według ustawy minister właściwy do spraw zdrowia ma obowiązek określenia w drodze rozporządzenia, wykazów oraz warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
Projekt nowelizacji rozporządzenia nie odbiega od rozwiązań przyjętych w poprzednich rozporządzeniach, które regulowały te zagadnienia. Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności przywrócenia (w załączniku nr 1 do rozporządzenia na rzecz wszystkich świadczeniobiorców, a nie tylko jak do tej pory nim objętych kobiet w ciąży i w okresie połogu) świadczenia: usunięcie złogów nazębnych łuku zębowego 1 raz w okresie 12 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

Przywrócone świadczenie jest zgodne z rekomendacją Agencji Oceny Technologii Medycznych.

(Ministerstwo Zdrowia)