e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-01-13


14 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. z 30 grudnia 2010r. Nr 255, poz. 1719.

14 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,. Dz.U. z 30 grudnia 2010r. Nr 257, poz. 1723.

1 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 29 grudnia 2010r. Nr 252, poz. 1698.