e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w grudniu 2010 r. 2011-01-13


W grudniu 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie danych z urzędów pracy) wyniosła 12,3%. W porównaniu do listopada 2010r. wzrosła o 0,6 punktu procentowego.
W tym samym okresie 2009 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 11,4% w listopadzie do 12,1% w grudniu).

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2010 roku zamykał się w przedziale od 0,3 punktu procentowego (województwo mazowieckie i śląskie) do 1,0 punktu (województwo warmińsko-mazurskie).

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2010 wyniosła 1 953,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca listopada 2010 wzrosła o 95,6 tys. osób (5,1%). W analogicznym okresie 2009 roku (grudzień- listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 81,6 tys. osób (o 4,5%).

W całym 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 61,2 tys. osób (o 3,2%). W 2009 roku względny wzrost liczby bezrobotnych w skali roku był prawie 9-krotnie większy i wyniósł 28,4% (418,9 tys. osób).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2010 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • kujawsko-pomorskim - o 6,8% (o 8,9 tys. osób);
  • opolskim - o 6,5% (o 3,0 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim - o 6,3% (o 6,2 tys. osób).
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 44,1 tys. W porównaniu do listopada 2010 roku spadła o 17,2 tys. (o 28,0%).
Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2010 roku odnotowano we wszystkich województwach i wahał się on w granicach od 12,4% w województwie świętokrzyskim (spadek o 0,2 tys.) do 49,9% w województwie lubuskim (spadek o 1,7 tys.).
W całym 2010 roku do urzędów pracy pracodawcy zgłosili 1 020,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej czyli o 117,9 tys. więcej niż w 2009 roku (wzrost o 13,1%.

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)