e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjęty przez Rząd 2011-01-13


28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów ustanowiła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ma on na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym, promocję zdrowia psychicznego, zapewnienie chorym dostępu do pomocy medycznej oraz rozwój badań naukowych. Program będzie realizowany w latach 2011-2015.

Koordynatorem działań będzie Minister Zdrowia. Działania będą realizowane przez ministrów: sprawiedliwości, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz spraw wewnętrznych i administracji. W program zaangażowany będzie również Narodowy Fundusz Zdrowia i samorządy – uczestniczyć będą mogły organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe i kościoły.

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że od początku lat 90 zauważa się wzrost zachorowań na zaburzenia psychiczne. Przyczyn można dopatrywać się w zmianach społeczno-ekonomicznych, które powodują nowe zagrożenia dla zdrowia psychicznego takie jak: bieda, bezrobocie, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego.

Od roku 1997 do roku 2006 wskaźnik osób zgłaszających się z zaburzeniami psychicznymi do opieki ambulatoryjnej wzrósł aż o 73 proc.. W tym samym czasie o 41 proc wzrósł także wskaźnik osób, które wymagają opieki całodobowej. Najczęstszą przyczyną wizyty w poradni czy pobytu w szpitalu są zaburzenia alkoholowe i depresja.

(prawapacjenta.eu)