e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Sanatoria mają czas na remonty do 2016 2011-01-13


Uzdrowiska mają 4 lata na dostosowanie swoich budynków i pomieszczeń do wymogów technicznych i sanitarnych.

Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą do końca 2016 roku przeprowadzić remonty i niezbędne inwestycję, aby spełnić wymogi dotyczące np. wyposażenia pomieszczeń, powierzchni przypadającej na pacjentów w salach chorych czy dostępu do łazienek itp. Wcześniej resort zdrowia planował, że będą one musiały je spełnić do końca 2012 r. Jednak termin ten został wydłużony o kolejne 4 lata.

Ponieważ uzdrowiska mają status zakładu opieki zdrowotnej to i w stosunku do nich został wydłużony okres dostosowawczy. Minister zdrowia podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. Nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

(Dziennik Gazeta Prawna)