e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Przepisy dotyczące promieniowania jonizującego 2011-01-13


25 grudnia 2010 r. wygasły przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 194, poz. 1625).|

Do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych zalecane jest stosowanie dotychczasowych warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. W nowych przepisach wykonawczych zostanie zamieszczona klauzula, zgodnie z którą czynności w ramach bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego wykonane w okresie od dnia 26 grudnia 2010 r. do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych będą uznane, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 25 grudnia 2010 r.

(rynekzdrowia.pl)