e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 2011-01-13


W Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które przygotowała komisja polityki społecznej i rodziny. Zgłoszone zostały do niej poprawki i dlatego zostanie ona ponownie rozpatrzona przez komisję.

Nowelizacja zakłada m.in. możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy przez osoby prawne oraz otrzymywanie zasiłku okresowego i celowego przez trzy miesiące po znalezieniu pracy przez osobę realizującą kontrakt socjalny.

Zgodnie z projektem gminy będą miały obowiązek corocznego przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej oraz zatrudniania w ośrodku pomocy społecznej co najmniej 3 pracowników socjalnych. Na jednego pracownika socjalnego będzie przypadać maksimum 50 rodzin, ale ten warunek zacznie obowiązywać od 2015 roku. Pracownicy socjalni będą też ponosić jednolite opłaty w wysokości 10 proc. przeciętnej płacy za przystąpienie do egzaminu na stopień specjalizacji zawodowej. Ustawa o dwa lata przedłuża czas na uzyskanie wymaganych standardów przez domy pomocy społecznej (DPS) działające na podstawie zezwoleń warunkowych.

(Dziennik Gazeta Prawna)