e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-01-26


13 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Dz.U. z 13 stycznia 2011r. Nr 10, poz. 56.

13 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U. z 13 stycznia 2011r. Nr 10, poz. 55.