e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja przepisów dotyczących badań lekarskich pracowników 2011-01-26


Sejm znowelizował Kodeks pracy i zlikwidował obowiązek wykonywania przez pracownika badań lekarskich, gdy zatrudniany jest u tego samego pracodawcy w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy.

Za uchwaleniem nowych przepisów było 428 posłów, jeden poseł był przeciwny.
Zgodnie z obecnymi przepisami, pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na wstępne badania lekarskie nawet, gdy w ciągu kilku dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, zatrudnia go znowu na tym samym stanowisku pracy.
Z kolei według nowelizacji, badań wstępnych nie będą musiały wykonywać osoby zatrudniane ponownie przez danego pracodawcę na tym samym stanowisku lub na stanowisku o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

(Wnp.pl)