e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-02-10


11 lutego wejdzie w życie ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 10 stycznia 2011r. Nr 6, poz. 19.


11 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie. Dz.U. z 27 stycznia 2011r. Nr 18, poz. 94.

12 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych. Dz.U. z 28 stycznia 2011r. Nr 20, poz. 109.

12 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego. Dz.U. z 28 stycznia 2011r. Nr 20, poz. 110.

12 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego oraz wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego i badanego produktu leczniczego. Dz.U. z 28 stycznia 2011r. Nr 20, poz. 111.

13 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U. z 13 stycznia 2011r. Nr 10, poz. 55.

18 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dz.U. z 3 lutego 2011r. Nr 24, poz. 128.