e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 2011-02-10


Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Określa ono programy zapobiegania i zwalczania określonych zakażeń lub chorób zakaźnych oraz lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych, które wynikają z sytuacji epidemiologicznej kraju lub z konieczności dostosowania do programów międzynarodowych.

Rozporządzenie uwzględnia skuteczne wykonywanie ww. programów, a także obejmuje ochroną zdrowotną osoby, których szczególne narażenie na zakażenie wynika z sytuacji epidemiologicznej.

(Ministerstwo Zdrowia)