e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Głuchoślepota - nowa kategoria niepełnosprawności 2011-02-10


Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda poinformował, że zostanie wprowadzona nowa kategoria niepełnosprawności - głuchoślepota.
 
Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już przygotowany i powinien wejść w życie w ciągu 30 dni. Obecnie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Rozporządzenie zostanie przekazane do konsultacji również stronie społecznej.
Ewa Wiśniewska z biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych podała, że głuchoślepotę będą określały parametry medyczne. Niepełnosprawność ta będzie dotyczyła:

  • osób niesłyszących i niewidomych,
  • słabo słyszących i słabo widzących,
  • niewidomych i słabo słyszących,
  • niesłyszących i słabo widzących.
Oznaczenie głuchoślepoty jako osobnej kategorii niepełnosprawności jest bardzo ważne dla środowiska osób z tą niepełnosprawnością. Aktualnie taka osoba może mieć orzeczoną ślepotę i głuchotę jako dwie osobne kategorie. Kategoria ta jest bardzo ważna dla tożsamości osób głuchoniewidomych.

(PAP)