e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wzrasta zatrudnienie niepełnosprawnych w Polsce 2011-02-10


W 2009 r. zatrudnionych było 247 tys. osób niepełnosprawnych czyli o 21 proc. więcej niż w 2008r. Przybyło również warsztatów terapii zajęciowej, pojawiły się możliwości udziału niepełnosprawnych w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji.

Informację na temat realizacji Karty Osób Niepełnosprawnych w roku 2009 zostały przedstawione w Sejmie przez pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych Jarosława Dudy. Między 2008 a 2009 rokiem 25 tys. osób niepełnosprawnych podjęło pracę na chronionym rynku pracy, a 19 tys. na otwartym rynku pracy. Stanowi to odpowiednio wzrost o 15,3 proc. i 48,6 proc.
W administracji rządowej wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych wynosi 1,3 proc. (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinno to być 6 proc.). W 2009 roku wiele organizacji, działających na rzecz niepełnosprawnych, otrzymało 1 proc. podatku (najwięcej otrzymała Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, która zebrała 68 mln zł.).

Janina Okrągły (PO) podkreśla, że trwają prace do założeń nad ustawą o języku migowym. Stefan Strzałkowski (PiS) przypomniał, że wśród niepełnosprawnych:

  • 27,2 proc. miało znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 38,4 proc. – umiarkowany,
  • 34,4 proc.- lekki.
W ostatnich latach zwiększa się liczba osób ze stopniem znacznym i umiarkowanym, a spada liczba osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Tadeusz Tomaszewski (SLD) wskazywał na utrudnienia wobec niepełnosprawnych w dostępie do służby zdrowia.
Piotr Walkowski (PSL) podkreślił, że w ostatnich latach zmieniono przepisy prawa, aby osoby niepełnosprawne otrzymywały wsparcie w zakresie szkoleń, przyznano świadczenia osobom niepełnosprawnym zaangażowanym w sport i osiągają w nim wyniki.

GUS podał, że jest 3,5 mln osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej. 2,1 mln z nich jest w wieku aktywności zawodowej. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności są: choroby układu krążenia, choroby narządu ruchu i wzroku.

(PAP)