e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-02-24


16 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów. Dz.U. z 16 lutego 2011r. Nr 33, poz. 167.

23 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Dz.U. z 8 lutego 2011r. Nr 27, poz. 138.

23 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dz.U. z 8 lutego 2011r. Nr 28, poz. 146.