e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Raport WHO o spożyciu alkoholu wśród osób po 15 roku życia 2011-02-24


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport, z którego wynika, że konsumpcja napojów alkoholowych w Polsce wykazuje tendencję wzrostową.

Największe spożycie alkoholu odnotowano w Europie, potem w Australii, Nowej Zelandii i Argentynie. Największy wzrost spożycia alkoholu zaobserwowano w niektórych państwach Afryki i Południowo-Wschodniej Azji.
W Polsce średnia spożycia alkoholu na osobę wynosi 13,3 litra i tym sposobem jesteśmy wśród 25 krajów europejskich, w których średnia spożycia alkoholu jest wyższa niż średnia europejska (12,2 litra). Pierwsze miejsce w tym rankingu zajęła Mołdawia (19,2 litra na osobę) i Węgry (16,3 litra na osobę). Dane pokazują, że Polacy zazwyczaj sięgają po mocniejsze trunki alkoholowe (66 proc.). W dalszej kolejności po piwo (20 proc.) i wino (14 proc.).

Alkohol, zaraz obok palenia tytoniu, nieodpowiedniej diety i braku aktywności fizycznej, jest jedną z przyczyn chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy, czy chorób płuc, marskości wątroby lub zatruć. Często jest przyczyną wypadków drogowych, urazów i przemocy domowej.

Oszacowano, że ok. 2 mln zgonów rocznie (ok. 4 proc. zgonów na świecie) jest spowodowanych nierozważnym spożyciem alkoholu. Dlatego też, eksperci zwracają się do władz państw o podjecie działań zmierzających do obniżenia spożycia alkoholu a tym samym szkodliwych skutków jego spożycia.

Raport Światowej Organizacji Zdrowia jest trzecim opracowanym przez WHO raportem na temat spożycia alkoholu wśród osób po 15 roku życia. Poprzednie ukazały się w latach 1999 i 2004.

(PAP)