e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Program zwalczania chorób nowotworowych 2011-02-24


Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów "Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych". Ogłoszenie konkursów wynika z ustawy z 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”.

Konkurs ofert obejmuje profilaktykę oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z rzadkimi zespołami dziedzicznej predyspozycji do następujących nowotworów: siatkówczak, dziedziczny rozlany rak żołądka, choroba von Hippel-Lindau (VHL). Są również plany przeprowadzenia szkolenia lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.

(Ministerstwo Zdrowia)