e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

NIP na zwolnieniu lekarskim 2011-02-24


Rząd pracuje nad zniesieniem NIP-u dla osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami stanowienia prawa, wraz z wejściem w życie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw zmienią się akty niższej rangi.

Zmianie ulegnie m.in. rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1999 Nr 65, poz. 741, ze zm. Dz.U z 2010, Nr 189, poz. 1270). Wzory druków ZUS ZLA zostaną dostosowane do obowiązującego prawa i nie będzie już trzeba podawać NIP-u osoby fizycznej.

Obowiązek umieszczania NIP-u na zwolnieniu lekarskim istnieje od wprowadzenia druku ZUS ZLA (rok 1999).

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)