e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-02-24


18 lutego weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego celem jest ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

Program będą realizowały Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i samorządy (na wszystkich szczeblach).
Resort zdrowia zajmie się promocją zdrowia psychicznego. Opracuje i zrealizuje programy promocji zdrowia psychicznego, będzie zapobiegał zaburzeniom psychicznym m.in. w ramach programu wczesnej diagnostyki i interwencji w zaburzeniach u dzieci w wieku przedszkolnym oraz opracuje programy zapobiegania samobójstwom i depresji.

(rynekzdrowia.pl)