e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-03-10


11 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 24 lutego 2011r. Nr 40, poz. 212.

16 marca wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Dz.U. z 1 marca 2011r. Nr 44, poz. 227.

16 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania. Dz.U. z 1 marca 2011r. Nr 44, poz. 232.