e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w lutym 2011 r. 2011-03-10


W lutym 2011r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,2 proc. W porównaniu do stycznia 2011 roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2010 roku (styczeń 2010 – luty 2010) odnotowano wzrost natężenia bezrobocia o 0,3 punktu procentowego (z poziomu 12,9 proc. do poziomu 13,2 proc.).
W lutym 2011 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,5 punktu) odnotowano w piętnastu województwach, przy czym najsilniejszy wzrost (o 0,5 punktu) był w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy wzrost (o 0,1 punktu) wystąpił w województwie opolskim. W województwie lubuskim natężenie bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się.

Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2011 roku wyniosła 2 151 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca stycznia 2011 roku wzrosła o 46 tys. osób (2,2 proc.).

W analogicznym okresie 2010 roku (luty 2010 - styczeń 2010) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - o 49 tys. (o 2,4 proc.). Tym sposobem w lutym 2011r. dynamika wzrostu liczby bezrobotnych była nieco słabsza niż w 2010r. Wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2011 roku miał miejsce w piętnastu województwach. Najsilniejszy (procentowy) był w województwie:

  • łódzkim - o 2,7 proc. (o 3,8 tys. osób);
  • śląskim - o 2,7 proc. (o 5,4 tys. osób);
  • lubelskim - o 2,6 proc. (o 3,3 tys. osób);
  • pomorskim - o 2,6 proc. (o 3 tys. osób).
Tylko w województwie lubuskim odnotowano minimalny spadek liczby bezrobotnych (o 50 osób tj. o 0,1 proc.).

Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2011 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 50,4 tys. W porównaniu do stycznia 2011 roku wzrosła o 3,7 tys., czyli o 8 proc. Liczba zgłoszonych ofert jest niższa niż w 2010r.W lutym 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 82 tys. wolnych miejsc pracy (o 21,5 tys. więcej niż w styczniu 2010 roku tj. o 35,8 proc. ).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w lutym 2011 roku w porównaniu do stycznia 2011 roku odnotowano w dwunastu województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwie podlaskim – o 80,6 proc. (o 0,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej). W pozostałych województwach miał miejsc spadek liczby ofert pracy - najsilniejszy procentowy w województwach mazowieckim (o 7,2 proc. tj. o 0,3 tys.) i zachodniopomorskim (o 7,2 proc. tj. o 0,2 tys.).

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)