e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pomoc medyczna w nocy i święta 2011-03-10


Od 1 marca 2011 roku zmianie uległy miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta. Placówki, które udzielają teraz świadczeń w nocy i święta można znaleźć na stronach NFZ.

Nocnej i świątecznej pomocy medycznej udziela się w przypadkach gdy pacjent potrzebuje pomocy w ramach podstawowej pomocy zdrowotnej (poz) i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu. W ramach odstawowej opieki medycznej w nocy i święta nie ma rejonizacja, ta więc pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.

Wykaz placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc medyczną można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

(Ministerstwo Zdrowia)