e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Więcej pracowników socjalnych w gminach 2011-03-10


Senat przyjął poprawkę do ustawy z 4 lutego 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zakłada ona, że ośrodki pomocy społecznej będą mogły zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy, tak aby jeden przypadał na 50 rodzin lub osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną lub tak jak dotychczas jednego pracownika na 2 tys. mieszkańców.

Senatorowie przyjęli również 11 innych poprawek. Są to m.in. skrócenie z trzech do dwóch miesięcy okresu dłuższego otrzymywania zasiłku okresowego lub celowego przez osoby, które realizują kontrakt socjalny. Osoby, które korzystają z tych świadczeń będą mogły skorzystać z tej możliwości raz na dwa lata.
Nowelizacja ustawy wydłuża też do końca 2012 roku czas, w którym samorządy muszą dostosować domy pomocy i domy dziecka do obowiązujących standardów. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Dziennik Gazeta Prawna)