e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Usługi rehabilitacyjne bez VAT 2011-03-10


Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które przywraca zwolnienie z VAT usług rehabilitacyjnych, świadczonych przez podmioty inne niż zakłady opieki zdrowotnej.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określa, że zwolnione z VAT będą podmioty, które nie są ZOZ-ami, a organizują turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz osoby uczestniczące w tych turnusach. Tak więc zasady dotyczące opodatkowania tej formy działalności leczniczej będą takie, jak w 2010 r.
Według nowych przepisów turnusy rehabilitacyjne mogą organizować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizator turnusu oraz ośrodek, w którym będzie się on odbywać, będą musiały być wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę (wyjątkiem są turnusy realizowane w formie niestacjonarnej).

Ministerstwo Finansów poinformowało, że podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnień za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie rozporządzenia.

(rynekzdrowia.pl)