e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2011-03-24


Zakład pracy chronionej ma obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu stanowisko pracy dostosowane do jego potrzeb. Informację o wywiązaniu się z tego obowiązku powinien przesłać w formie elektronicznej lub papierowej. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. nr 44, poz. 232), które weszło już w życie.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) albo aktywizacji zawodowej, musi dwa razy w roku złożyć informację o liczbie zatrudnionych tam osób niepełnosprawnych:

  • za pierwsze półrocze – do 20 lipca,
  • za drugie półrocze – do 20 stycznia.
Musi także podać rodzaj niepełnosprawności zatrudnianych pracowników oraz wykazać, że przystosował stanowisko pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz inne obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powinien zapewniać niepełnosprawnym doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Musi też m.in. poinformować o tym, że przekazał co najmniej 15 proc. środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji. Nowe rozporządzenie zawiera wzór formularza.

(Dziennik Gazeta Prawna)