e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Lista ośrodków dawców szpiku 2011-03-24


Ministerstwo Zdrowia podało informację o kolejnych podmiotach, które mają już pozwolenie na wykonywanie działalności o charakterze ośrodka dawców szpiku.

Obecnie pozwolenia na działalność ośrodka dawców szpiku posiada 9 podmiotów:

  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  • Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medigen” w Warszawie
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Ośrodki te spełniają warunki, które uprawniają do uzyskania pozwolenia określone w ustawie zarówno w zakresie kwalifikacji zatrudnionych osób jak i stosowanych procedur.

(Ministerstwo Zdrowia)