e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-03-24


25 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 10 marca 2011r. Nr 52, poz. 271.