e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2011 r. 2011-04-06


W marcu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.) wyniosła 13,1 proc. W porównaniu do lutego spadła o 0,1 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2010 roku (marzec 2010 – luty 2010) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 13,2 proc. do poziomu 13 proc.). W marcu spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,4 do 0,1 punktu procentowego) odnotowano w jedenastu województwach. Najsilniejszy był w województwie opolskim (o 0,4 punktu). W województwach: lubelskim, śląskim i zachodniopomorskim natężenie bezrobocia utrzymało się na poziomie miesiąca poprzedniego. Z kolei w województwie łódzkim i mazowieckim odnotowano niewielki wzrost stopy bezrobocia - o 0,1 punktu procentowego. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,8 proc.) była w województwie wielkopolskim, a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (21,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2011 roku wyniosła 2.135,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca lutego 2011 roku była niższa o 14,9 tys. osób (o 0,7 proc.). W analogicznym okresie 2010 roku (marzec 2010 – luty 2010) odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 24,8 tys. (o 1,2 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2011 roku odnotowano w 13 województwach. Najsilniejszy (procentowy) był w województwach:

  • opolskim - o 3,1 proc. (o 1,7 tys. osób);
  • podlaskim - o 2,8 proc. (o 2 tys. osób);
  • lubuskim - o 2,3 proc. (o 1,5 tys. osób).
Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwie:

  • mazowieckim (o 1 proc., tj. o 2,7 tys. osób),
  • łódzkim (o 0,3 proc., tj. o 400 osób).
Wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce również w województwie śląskim, przy czym był on tak nieznaczny (o 34 osoby), że nie wpłynął na zmianę poziomu bezrobocia w wartościach względnych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2011 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 82,5 tys. W porównaniu do lutego 2011 roku wzrosła o 31,8 tys., czyli o 62,8 proc. W marcu 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 117,9 tys. wolnych miejsc pracy (o 35,9 tys. więcej niż w lutym 2010 roku tj. o 43,9 proc. ).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu 2011r. w porównaniu do lutego 2011r. odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwach:

  • lubelskim ( liczba wolnych miejsc pracy zwiększyła się o 167,3 proc., czyli o 2,7 tys. ofert pracy)
  • podkarpackim (o 126,5 proc., tj. o 3,1 tys.)
  • podlaskim (o 112,9 proc., tj. o 1,6 tys.).
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)