e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kurs dla pielęgniarek 2011-04-06


Pielęgniarka, aby wykonywać niektóre świadczenia z zakresu medycyny pracy, musi ukończyć odpowiedni kurs.

Jak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, wpis do specjalnego rejestru nie będzie już potwierdzał prawa pielęgniarki do wykonywania określonych świadczeń z zakresu medycyny pracy. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji.
Dokumentami, które będą potwierdzały posiadanie przez pielęgniarkę dodatkowych kwalifikacji będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących oraz uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu wyżej wymienionego.
Pielęgniarki, które przed wejściem w życie nowych przepisów ukończą kurs z zakresu opieki nad pracownikiem w środowisku pracy, będą miały również prawo do udzielania świadczeń z medycyny pracy.

(Dziennik Gazeta Prawna)