e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Co Polacy myślą o służbie zdrowia? 2005-12-20


CBOS przeprowadziło ankietę 11 - 14 listopada na reprezentatywnej grupie 1026 dorosłych Polaków. Sondaż dotyczył służby zdrowia.

Prawie 60 procent ankietowanych jest niezadowolonych z działania służby zdrowia. Tylko jedna piąta jest z niej zadowolona. Niezdecydowanych jest tyle samo. 84 procent Polaków w ciągu ostatnich sześciu miesięcy skorzystało z różnych świadczeń zdrowotnych. Polacy korzystają z usług medycznych przede wszystkim w ramach ubezpieczenia, na płatne wizyty wybiera się co trzeci Polak. Badacze uważają, że liczba niezadowolonych może wzrosnąć, ponieważ w najbliższych latach nie zapowiadają się jakieś radykalne zmiany w służbie zdrowia. Główna przyczyna niezadowolenia to kiepski dostęp do leczenia. Na to narzekają zazwyczaj mieszkańcy dużych miast. Mają oni problemy z dostaniem się na badania lub do lekarza.

Źródło: Rzeczpospolita