e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Aktualizacja przepisów dotyczących zdrowia kierowców 2011-04-06


Komisja Europejska chce, aby Polska i sześć innych krajów UE dostosowały się do nowych unijnych przepisów i zaktualizowały wymogi, które dotyczą "fizycznych i psychicznych" zdolności do prowadzenia pojazdów.

Wniosek Komisji jest w formie tzw. uzasadnionej opinii. To jeden z etapów unijnego postępowania w sprawie uchybień członków UE we wdrażaniu unijnego prawa. Komisja Europejska podała, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy państwa członkowskie nie poinformują Komisji o środkach podjętych, aby zapewnić przestrzeganie unijnego prawa, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W 2009 roku Unia Europejska przyjęła dwie dyrektywy, w których uaktualniono i dostosowano do postępu naukowego minimalne do uzyskania prawa jazdy wymogi, które dotyczą psychicznej i fizycznej zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nowe przepisy dotyczą chorych z wadą wzroku, cukrzycą i padaczką. KE uważa, że nowe przepisy są korzystne dla osób o nieco słabszym wzroku, chorujących na cukrzycę czy padaczkę. Dostosowuje one bowiem poprzednie wymogi dotyczące zdolności do prowadzenia pojazdów do postępu naukowego dokonanego w leczeniu tych upośledzeń.

Włochy, Austria, Portugalia, Finlandia, Dania, Polska i Słowenia jeszcze nie poinformowały Komisji o wdrożeniu tych dwóch dyrektyw, mimo że miały tego dokonać do 15 września 2010 r.

(PAP)