e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze dla ubogich gmin 2005-12-20W styczniu ma się zacząć realizacja nowego rządowego programu skierowanego do najbiedniejszych gmin. Ma on pomóc w lepszym wykorzystaniu środków unijnych.

Nazwa tego programu to: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Obejmie on 500 najuboższych gmin. Większość z nich znajduje się na terenach wschodnich. Program ma być realizowany w latach 2006-2009 ze środków grantu japońskiego i pożyczki Banku Światowego. Gminy szczególnie na terenach wschodnich przygranicznych coraz bardziej wyludniają się, zostają osoby starsze. Minister chce, aby w tych gminach wróciło życie. 500 najuboższych gmin wybrano przy wykorzystaniu algorytmu. Uwzględniono w nim najbardziej miarodajne wskaźniki dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej gmin”. Program ma wspierać najsłabsze i najbiedniejsze gminy wiejskie i wiejsko-miejskie w prowadzeniu polityki społecznej. Przeciętnie gmina może otrzymać około 20 tysięcy euro rocznie. Pieniądze wydawane będą na pomoc dla potrzebujących oraz na przygotowanie projektów wsparcia dla potrzebujących. Pomoc mają otrzymać głównie ludzie starsi, dzieci i młodzież oraz rodziny z dziećmi. Realizacją przedsięwzięcia zajmować się będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzialne za ten program. W czasie trwania programu samorządy gmin będą przygotowywać projekty, finansowane ze środków programu.

Źródło: Ops