e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2005-12-20


14 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dz.U. z 29 listopada 2005r. Nr 232, poz.1973.

14 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. z 13 października 2005r. Nr 200, poz.1661.