e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2011-04-21


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o pomocy społecznej, która pozwala na tworzenie rodzinnych domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych. Określa ona, że jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami. Osoba lub rodzina, która opiekuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mogła zająć się także innymi osobami niepełnosprawnymi i otrzymywać na ten cel środki z samorządu.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza możliwość tworzenia rodzinnych domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Takie przepisy umożliwią niepełnosprawnym pobyt w warunkach zbliżonych do rodzinnych, a osobom opiekującym się nimi pozwoli na prowadzenie działalności gospodarczej i zarabianie. Będzie to również korzystne dla samorządów pod względem finansowym.

Nowelizacja przedstawia minimalną liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej. Jeden pracownik socjalny ma przypadać na 2 tys. mieszkańców, nie może być jednak mniej niż trzech pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Według ustawy jeden pracownik socjalny może zajmować się maksymalnie 50 osobami lub rodzinami.

Ustawa wprowadza również instrumenty, które mają zmobilizować bezrobotnych do podjęcia pracy.

(PAP)