e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Warunki umów na chemioterapię 2011-04-21


Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie prezesa Funduszu z 18 kwietnia 2011r.,które zmienia zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zarządzenie dotyczy zmian, które są wprowadzane w katalogu świadczeń podstawowych i katalogu świadczeń wspomagających w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2011 roku.

(Narodowy Fundusz Zdrowia)