e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawa o działalności leczniczej 2011-04-21


15 kwietnia posłowie wprowadzili doprecyzowujące poprawki Senatu zgłoszone do ustawy o działalności leczniczej. Reguluje ona m.in. kwestię przekształceń szpitali w spółki. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Wprowadzone poprawki nie zmieniają głównych założeń ustawy.

Ustawa nie wprowadza obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki (pierwszy pakiet ustaw zdrowotnych z 2008 r. zakładał, że miały być one przekształcone obligatoryjnie). Samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Gdy tego nie zrobią, to w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.
Ustawa o działalności leczniczej nie pozwala na tworzenie nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadku powstania nowego zakładu w drodze połączenia co najmniej dwóch innych. Tak więc nowo powstałe szpitale będą musiały być spółkami.

Ustawa zachowuje przywileje dotyczące czasu pracy pracowników medycznych. Wyjątek stanowi rezygnacja ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Czas pracy m.in. radiologów i fizykoterapeutów będzie wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 r.

Ustawa doprecyzowuje przepisy, które umożliwiają zatrudnianie pielęgniarek na kontraktach w szpitalach. Nie wprowadzono zakazu takiej formy zatrudnienia.

Prezydent może podpisać ustawę, zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego.

(PAP)