e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Pieniądze na centrum mikrobiologii we Wrocławiu 2011-05-05


Nowoczesne laboratoria powstaną w nowym Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Resort nauki i szkolnictwa wyższego przekazał ponad 1 mln zł na dofinansowanie tej inwestycji w latach 2011-2012.

Nowoczesne laboratoria powstaną w nowym Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta oraz w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Inwestycja ta pozwoli na prowadzenie badań z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej oraz badań czynników wirulencji (zjadliwości drobnoustrojów) bakterii stanowiących zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt.

(PAP)