e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2011-05-05


Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw w takiej wersji, jaka została przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów.

W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw napisano, że celem nowelizacji jest zmiana przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień.

(Ministerstwo Zdrowia)