e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-05-18


21 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Dz.U. z 6 maja 2011r. Nr 92, poz. 537.

21 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. z 6 maja 2011r. Nr 92, poz. 538.