e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe regulacje w sprawie medycyny sportowej 2011-05-18


13 maja weszły w życie dwa rozporządzenia ministra zdrowia regulujące tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu oraz kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 14 kwietnia 2011 r., Dz. U. nr 488, poz. 500, orzeczenie o zdolności zawodnika do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej. Gdy takiego nie ma, to wówczas lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

Z kolei drugie rozporządzenie dotyczy kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. z 28 kwietnia 2011 r., nr 88, poz. 502).

(rynekzdrowia.pl)