e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2011-05-18


Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat musi zatrudnić odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych. Jeżeli nie zatrudni niepełnosprawnych, to płaci tzw. kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Może jednak zmniejszyć wysokość płaconej „kary”, ale pod pewnymi warunkami.

Obecnie, aby otrzymać ulgę w karze na PFRON, czyli płacić mniej za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych, trzeba zakupić usługę lub produkt od firmy, która zatrudnia najmniej 25 pracowników niepełnosprawnych, wśród których jest co najmniej 30 proc. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją. W tym wypadku pracodawca, od którego zakupiona została usługa, udziela specjalnej ulgi, która uprawniała do zmniejszenia „kary” wpłacanej do PFRON za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Przed nowelizacją ustawy czyli przed 1 stycznia 2011r. wystarczyło zakupić usługę lub produkt od pracodawcy, który zatrudniał 10 proc. niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aby uzyskać ulgę w płaceniu kar na PFRON.

Jeszcze na starych zasadach, do grudnia 2011 r. ulgę może wykorzystywać pracodawca, który otrzymał prawo do obniżenia wpłat na PFRON przed 1 stycznia 2011 r.

(POPON)