e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kontrola kąpielisk 2011-05-18


Do 15 czerwca Główny Inspektorat Sanitarny musi dostarczyć wykaz kąpielisk do Komisji Europejskiej. Mówi o tym unijna dyrektywa kąpieliskowa.
Tegoroczny sezon będzie pierwszym, w którym obowiązywać będą nowe przepisy. Organizator kąpieliska będzie miał obowiązek m.in. sporządzać profile wodne, uzyskiwać pozwolenia wodnoprawne, badania wody w ramach kontroli wewnętrznej, ustalenia przyczyn zanieczyszczenia.

Inne obowiązki ma też Państwowa Inspekcja Sanitarna, która przede wszystkim będzie prowadziła urzędową kontrolę. Kontrola ta obejmuje: ocenę (bieżącą, sezonową, 4-letnią) jakości wody pod kątem spełnienia wymagań określonych w przepisach, klasyfikację jakości wody w kąpielisku. Inspekcja sanitarna wprowadzi również w razie konieczności zakaz kąpieli i powiadomi władze samorządowe, organizatora kąpieliska, a także wojewodę. Będzie wydawać opinie do wykazu kąpielisk przedstawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Główny inspektor sanitarny co roku musi składać raporty Komisji Europejskiej (KE) przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu m.in. dotyczące jakości wody w kąpieliskach, liczby kąpielisk.
Ostateczny, ustawowy termin podjęcia przez rady gmin uchwał o utworzeniu kąpielisk przez gminy mija 31 maja 2011r. Terminu tego nie można przekroczyć ponieważ na podstawie uzyskanych od gmin informacji GIS musi do 15 czerwca przesłać wykaz kąpielisk do KE.

(rynekzdrowia.pl)