e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2011-06-01


25 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 25 maja 2011r. Nr 105, poz. 620.

1 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. z 17 maja 2011r. Nr 101, poz. 583.