e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 2011-06-01


Od 1 czerwca 2011 r. składki emerytalne i rentowe będą zwracane w całości tylko niepełnosprawnemu przedsiębiorcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe czyli osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymają zwrot składek w wysokości 60 proc. Natomiast osoby z lekkim stopniem otrzymają tylko30 procent obowiązkowych składek.

Obecnie osoby niepełnosprawne, które prowadzą własną działalność gospodarczą mają prawo do całkowitej refundacji obowiązkowych składek emerytalnych i rentowych, bez względu na stopień niepełnosprawności. Jest to kolejna zmiana, którą wprowadza nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany ograniczające niektóre uprawnienia osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne zostały rozłożone na dwa lata. W ciągu kolejnych dwóch lat zmienią się kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Mniejsze dofinansowanie będzie przysługiwało do wynagrodzeń pracowników z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności i nieco wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bardziej ostre będą wymagania stawiane pracodawcom, którzy starają się o status zakładu pracy chronionej.

(POPON)