e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 2011-06-01


Sejm znowelizował ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która ułatwi pochówek martwo urodzonych dzieci.

Nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych znosi biurokratyczne utrudnienia, z jakimi spotykali się do tej pory rodzice, którzy chcieli pochować swoje martwo urodzone dziecko. Dotychczas aby ceremonia pochówku mogła być przeprowadzona, należało dostarczyć kartę zgonu, którą można było otrzymać okazując akt urodzenia. Mówiła o tym ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która stanowi, że: "jeden z egzemplarzy karty zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok".
Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w przypadku pochówku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży nie będzie wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

(prawapacjenta.eu)