e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Karty z napisem \"EKUZ\" w alfabecie Braille`a 2011-06-01


Odziały wojewódzkie NFZ mogą naklejać na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego napis "EKUZ" w alfabecie Barille`a. Tym sposobem łatwiej będzie się posługiwać kartą osobom niewidomym i słabowidzącym.

Dodatkowe oznaczenie karty w języku Braille`a będzie umieszczane na wniosek osób zainteresowanych na rewersie karty, w jej prawej górnej części.

(Narodowy Fundusz Zdrowia)