e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kto może korzystać ze świadczeń medycznych poza kolejnością? 2011-06-01


Zgodnie z przepisami tzw. ustawy zdrowotnej, niektóre osoby mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w przychodniach i aptekach.

Przepisy tzw. ustawy zdrowotnej pozwalają na udzielanie świadczeń medycznych poza kolejnością. Takie uprawnienie przysługuje:

  • osobom, które mają tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi lub zasłużonego dawcy przeszczepu,
  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • kombatantom (czyli osobom represjonowanym).
Takie osoby mogą być obsługiwane w przychodniach i aptekach przed innymi. Muszą jednak udokumentować to prawo, a więc mieć ze sobą np. legitymację zasłużonego dawcy albo inny dokument potwierdzający uprawnienia. Osoby te mają też prawo do bezpłatnych leków z listy tych podstawowych i uzupełniających.

(Dziennik Gazeta Prawna)