e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2011-06-16


1 lipca wejdzie w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U. z 2 czerwca 2011r. Nr 113, poz. 658.

9 grudnia wejdzie w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 8 czerwca 2011r. Nr 117, poz. 678.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Dz.U. z 2 czerwca 2011r. Nr 113, poz. 657.

1 stycznia wejdzie w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dz.U. z 2 czerwca 2011r. Nr 113, poz. 660.