e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2011 r. 2011-06-16


W maju 2011r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,2 proc. W porównaniu do kwietnia 2011r. spadła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,3 punktu (z 12,4 proc. do 12,1 proc.).

W maju 2011 roku spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,2 do 1,0 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek stopy bezrobocia wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim. Najniższy spadek – o 0,2 punktu procentowego - był w województwie mazowieckim.
Liczba bezrobotnych w końcu maja 2011 roku wyniosła 1 963,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca kwietnia 2011 roku spadła o 79,6 tys. osób (tj. o 3,9 proc.).

Spadek odnotowany w maju 2011 roku był wyższy, niż odnotowany w 2010 roku, kiedy to bezrobocie w analogicznym okresie obniżyło się o 3,3 proc. (o 65,9 tys. osób).

Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w maju 2011 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • warmińsko-mazurskim - o 5,9 proc. (o 6,6 tys. osób);
  • dolnośląskim - o 5,4 proc. (o 8,3 tys. osób);
  • opolskim - o 4,6 proc. (o 2,3 tys. osób);
  • pomorskim - o 4,6 proc. (o 5,1 tys. osób).
Maj jest trzecim miesiącem 2011 roku, w którym odnotowano znaczny spadek liczby bezrobotnych. Urzędy pracy podały, że do obniżenia się bezrobocia przyczyniła się sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji. Bezrobotni podejmowali pracę, np przy zbiorach truskawek. Zwiększyło się również zatrudnienie w: budownictwie, leśnictwie i rolnictwie. Drugim, istotnym powodem wyłączeń z ewidencji było nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy.

W maju 2011 roku liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,7 tys. W porównaniu do kwietnia 2011 r. spadła o 2,8 tys. (o 3,5 proc.).

W maju 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 89,2 tys. ofert pracy (o 19,5 tys.. mniej niż w kwietniu 2010 r. czyli o 17,9 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w maju 2011 roku odnotowano w jedenastu województwach. Ich spadek względny zamykał się w przedziale od 6,4 proc. w województwie mazowieckim do 19,2 proc. w województwie podkarpackim. W pozostałych województwach miał miejsce wzrost ofert pracy(od 2,8 proc. w województwie dolnośląskim do 16,5 proc. w województwie opolskim).

(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)