e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Powstanie ośrodek radioterapii protonowej w Poznaniu 2011-06-16


Do 2020 roku w Poznaniu ma powstać ośrodek radioterapii protonowej. 13 czerwca w Poznaniu, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz rektorzy UAM, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Politechniki Poznańskiej oraz dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie podpisali list intencyjny w sprawie powołania takiej placówki.

Ośrodek zostanie wybudowany na terenie Kampusu Morasko. Dwa hektary gruntu przekazał na to przedsięwzięcie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM).
Marek Woźniak poinformował, że wstępnie można przyjąć, że ośrodek rozpocznie działalność ok. 2020 roku. Oszacowano, że koszt powstania ośrodka wyniesie w granicach 200-300 mln zł.
Protonoterapia jest nowoczesną metodą diagnostyki i leczenia nowotworów, szczególnie tych usytuowanych w okolicach "wrażliwych", np. nowotwory oka, mózgu i rdzenia kręgowego, nowotwory u dzieci.

(PAP)