e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 2011-06-16


Opublikowany został już projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który zastępuje rozporządzenie ministra zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.).

O konieczności wydania nowego rozporządzenia mówi zapis art. 3 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 1116).
Przepis ten zachował w mocy rozporządzenie, które zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 31d ustawy do czasu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych 7 czerwca 2011 r., a uwagi można zgłaszać do 21 czerwca 2011 r.

(Ministerstwo Zdrowia)